Visie

Gezondheid

Een goede gezondheid is één van de belangrijkste aspecten in het leven. De tegenwoordige definitie van de gezondheid is een dynamische. Dit wilt zeggen dat niet alleen ziekte en/of aandoening (of het niet hebben van) definieert dat je ongezond (of gezond) bent maar ook de manier waarop hiermee wordt omgegaan.

Fysiotherapie speelt voornamelijk in op het bewegingsapparaat. Tevens wordt er tegenwoordig ook ingespeeld op hoe er met klachten/ziekte/aandoeningen kan worden omgegaan.
Eén van de mooiste aspecten, naar mijn mening, van het vak fysiotherapie is, dat ik hierbij mensen kan helpen. Mijn benadering voor therapie is de mens/persoon centraal te stellen, zowel fysiek als mentaal.

Persoonlijke aandacht voor elke cliënt is voor mij een belangrijk aspect in mijn dagelijks werk als fysiotherapeut en een, op de individuele behoeften, afgestemd behandelplan in tegenstelling tot een standaard behandelplan die op iedereen toepasbaar zou zijn.